Taal en communicatie

Tekenen is taal

 

Tekenen is communiceren
Taal is communicatie. Taal kan je raken. Het kan emoties oproepen. Net als muziek, je kunt het voelen. Woorden van tederheid, woorden van haat. Veelal beïnvloed door het eigen denken, sfeer, omgeving, omstandigheden, geschiedenis en opvoeding. Het is vaak hoe wij er zelf tegenaan kijken. Vanuit ons eigen perspectief. Wat hoor, zie, proef, ruik of voel je.
Leren tekenen is je openstellen met je zintuigen om de wereld te leren zien. Om jouw wereld te verwoorden in beeld!
Tekens en taal
Begrijp jij het nog? Heb je hulp nodig? Begin bij het begin en volg de stappen.
Portrettekenen, perspectieftekenen, modeltekenen, stillevens tekenen, landschappen. Het is allemaal niet zo heel moeilijk…
Het begint bij kennis en DOEN!
Tekenen beelden
Taal heeft zijn ingrediënten. Net als een kookboek. Je wilt iets zeggen en je hebt er de juiste woorden voor nodig. Wat zijn de juiste woorden, in welke volgorde plaats je ze? Wil je het mooi zeggen, duidelijk, of er omheen praten. Welke woorden kies je? Als je een taart bakt, volg je het recept en haal je de juiste ingrediënten in huis, volgens bepaalde regels die werken, bak jij je taart. Volg je het recept in de verkeerde volgorde, dan zal het misschien mislukken. Zo ook tekenen.
Wil jij het recept weten voor een mooie tekening?
Taal is beeld
Geef ons een letter uit het cyrillisch schrift, geef ons Rune tekens/ de hiëroglyfen uit Egypte of het spijkerschrift. Heb jij de tekens leren lezen? Begrijp jij de tekens, de woorden. De eerste keer dat jij een andere taal hoorde, wist je waarover men sprak? Waarschijnlijk niet, omdat je de kennis niet had. tekenen is ook een taal. Beeldtaal! Die kun je ook leren spreken. Je kunt het jezelf moeilijk maken, maar ook beginnen bij de eerste stapjes… Zeg maar…. het ABC
Leren kijken is leren zien
Hoe meer je leert, hoe vaker je er vaak achter komt, dat je niet zo veel weet. Dan is er ook nog een groot verschil tussen theorie en praktijk. Dat roept vragen op. En op vragen willen wij vaak een antwoord. Interesse wordt fascinatie. Hoe meer je doet en weet, hoe meer je begrijpt…. Doorzien, doorgronden. Wil je meer weten over een tekenonderwerp?
Creatief zijn is oplossingen bedenken
Wat is het toch heerlijk om je ei kwijt te kunnen. Om de dingen te doen die je graag wilt. Dat je je dingen voor de geest weet te halen en je die beelden kunt laten zien, door het gewoon te tekenen. Creatief Ontwerpen op papier kan krijgen.
Ik kan je daar eventueel bij helpen.
Overeenkomsten in taal en tekenen
Kunst begint vaak met leren begrijpen. De wil om kennis tot je te nemen. Je ogen open te houden om de wereld te zien. De verhalen te willen horen. Keuzes. Begrijpen is begrip is empathie. Niet willen begrijpen is onbegrip antipathie.